Pole

AGRO, družstvo Záhoří si pronajímá pole za nájemné, které odpovídá tržnímu nájemnému v naší oblasti.

AGRO, družstvo Záhoří nakupuje pozemky v katastrech, v kterých hospodaří za ceny tržní.