• Živočišná výroba zahrnuje pouze chov skotu. Chov skotu je zaměřen na plemeno HOLSTEIN. Ustájení dojnic je volné, boxové ve 2 stájích.
  • Chov prasat byl ukončen na jaře roku 2008.
  • Chováme cca 1700 Ks skotu, z toho více než 900 Ks dojnic. Rozhodující výrobní činností je výroba mléka, užitkovost dojnic přesahuje 12 000l. Výrobní kvóta mléka přesahuje 9 600 000 Kg.
  • AGRO, družstvo Záhoří je členem odbytového družstva „Mlékařské a hospodářské družstvo JIH Tábor“
  • AGRO, družstvo Záhoří je členem Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s.
  • Odběratelem mléka je Mlékařské a hospodářské družstvo JIH Tábor /a dále mlékárna Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH, Cham, BRD/

Více
fotografií

Máte zájem s námi spolupracovat?