• Výstavba kravína

    V bývalém areálu VKT chceme vybudovat novou moderní stáj pro 900 ks. Areál bude postaven na nových technologiích, z co nejmenším únikem čpavku, zastřešeným kejdovým hospodářstvím, kruhovou dojírnou. Krávy budou ustájeny ve dvou halách s kapacitou 600 a 300 krav, v postýlkách se stálým vyhrnováním kejdy pomocí lopat. Souřadnice nového kravína