Co je „Whistleblowing“ neboli „Ochrana oznamovatelů“

Whistleblowingem se rozumí termín, který se používá pro jednání, kdy jednotlivec neboli oznamovatel upozorní svého zaměstnavatele na protiprávní či nekalé jednání. Tohoto jednání se mohla dopustit osoba na pracovišti (zaměstnanec) nebo jiná osoba v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.

Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („zákon“), je společnost AGRO, družstvo Záhoří, IČ: 49023233, sídlem Záhoří, Dolní Záhoří 5, povinna od 1.8.2023 zavést vnitřní oznamovací systém pro oznámení protiprávního jednání.

Whistleblowing má pro naši společnost zásadní význam, jelikož nám pomůže odhalit nepoctivé jednání či podezření na něj. Tím chrání naše hodnoty a přispívá k větší transparentnosti, zodpovědnosti a etice ve firemním prostředí. Pomocí whistleblowingu mohou být odhaleny a řešeny problémy i nevhodná jednání, a tím získává naše organizace příležitost vyřešit všechna odhalená rizika. Zároveň tento systém poskytuje anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.

Jak podat whistleblowing oznámení

Společnost pověřila v souladu s § 8 odst. 2 Zákona vedením vnitřního oznamovacího systému Martin Chmelík, v provozovně Záhoří, Dolní Záhoří 5 (tzv. pověřená osoba).

Prostřednictvím oznamovacího whistleblowing systému můžete podat oznámení v případě, že jste osoba vykonávající závislou činnost v základním pracovněprávním vztahu pro společnost AGRO, družstvo Záhoří.

Možnosti podání oznámení

Oznámení je možné podat elektronicky prostřednictvím e-mailu:

chmelik@agrozahori.cz

Oznámení je možné podat písemně prostřednictvím pošty na adresu „pověřené osoby“:

Martin Chmelík
AGRO, družstvo Záhoří
Dolní Záhoří 5,
398 18 Záhoří u Písku

Pro správné doručení zásilky je nutné ji označit nápisem „Pouze do rukou příslušné osoby“, „Whistleblowing oznámení“ či podobně.

Oznámení je možné podat písemně vhozením oznámení do schránky označenou názvem whistleblowing. Schránka je umístěna v přízemí administrativní budovy v hale hlavního vchodu mimo dosah kamerového systému.

Umístění schránky v provozovně :

AGRO, družstvo Záhoří
Dolní Záhoří 5,
398 18 Záhoří u Písku

Na základě telefonické či písemné domluvy (žádosti) je možné podat oznámení osobně na adrese pověřené osoby Martina Chmelíka, AGRO, družstvo Záhoří
Dolní Záhoří 5, 398 18 Záhoří u Písku. Podat oznámení Vám musí být umožněno do 14 dnů ode dne, kdy o osobní podání oznámení požádáte příslušnou osobu.

Příslušná osoba pro „Whistleblowing“:

Martin Chmelík
chmelik@agrozahori.cz
mobil: +420 603 749 696

Pro správné podání oznámení uveďte své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ nebo identifikační údaje k ověření totožnosti. V případě nedodržení těchto bodů Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetným opatřením.

Společnost AGRO, družstvo Záhoří také upozorňuje, že v případě, že osoba záměrně oznámí nepravdivé protiprávní jednání naplňuje znaky přestupku, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč. Této osobě nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními, pokud vědomě učinila nepravdivé oznámení.